Nasze wartości – Standardy Ochrony Małoletnich

Celem wszystkich działań przez nas podejmowanych jest zapewnienie dzieciom (małoletnim) poniżej 18 r.ż. możliwości rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa. Dzięki transparentnym i pisemnym zasadom określonym w Standardach Ochrony Małoletnich zobowiązujemy się dokładać wszelkiej staranności, aby małoletni w naszej przestrzeni mogli czuć się swobodnie i byli chronieni przed przemocą.

Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”. Janusz Korczak

Standardy Ochrony Małoletnich PILCH EDU

Standardy Ochrony Małoletnich NJO GPILCH

Wersja skrócona – graficzna